Verslag LIsb Westrijd 1e ronde

Kerkrade – De Juiste Zet 3

Uitslag 3 -2, waarbij de uitslag van
Bord 6 nog ter discussie ligt bij de competitieleider.

Bord 1: Walter Kunstek
– Stephan Lauwaet 1 – 0

Walter komt met zwart redelijk uit de opening. Tijdens het middenspel gaat hij enig risico aan omdat hij op blufschaak speelt met een mooie, ingewikkelde combinatie.
Hij komt hier goed weg en houd een eindspel over met 2 lopers en toren tegen 2 torens.
En wint dit op een mooie manier.

Bord 2: Jo Engels – Chris Pearce 0 – 1

Jo speelt een mooie, degelijke partij. Hij komt zelfs twee pionnen voor en op de 33e zet ruilt hij verkeerd af waardoor hij een
zeer moeilijke stelling overhoudt die zelfs tot verlies van de partij leidde.
Kostbaar punt verspeelt.

Bord 3: Lucas Johann – Marielle Meijs 1 – 0

Lucas speelt een mooie rustige partij en weet het middenspel
goed af te wikkelen in een gewonnen stelling.

Bord 4: Jo Paffen – Rob Zink 0 – 1

Jo ging gelijk op met zijn tegenstander in remise-achtige
stelling. En op de 40e zet maakt Jo een positionele fout waardoor
hij de partij verliest.

Bord 5: Leo Dormans – Ruud Dera 1 – 0

Leo speelde een mooie stevige partij. Hij stond positioneel
beter en zette zijn tegenstander flink onder druk. Die hierdoor en ook door de
tijd aan bezweek.

Bord 6: Ralph Engelen – Philippe Muurmans Uitslag nog
onbekend!

Hier gebeurde het volgende; Ralph is zonder zich af te melden niet komen opdagen (*1). Dus zoals het uit zag een reglementaire 0. Maar het toeval wou dat bij de tegenstander van Ralph zijn telefoon begon te trillen en deze dus absoluut niet had uitgeschakeld en dit gebeurde voordat Ralph zijn tijdscontrole was verstreken. Dus volgens de reglementen gelijk een
reglementaire 0. Gezien Ralph helemaal niet is komen opdagen ligt dit voorval
als protest nu bij de competitieleider. En we zijn allen benieuwd naar de
maatregel die hiervoor zal worden gehanteerd. En dus ook benieuwd naar de
officiële uitslag. (*2)

Voetnoten (door Arno Ypelaar)

(*1) Ralph heeft aangegeven dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden niet is komen opdagen. Hij erkent echter zijn fout dit niet op tijd kenbaar gemaakt te hebben.
(*2) ondanks het feit dat het ergerlijk is dat een telefoon tot twee maal toe afgaat tijdens de wedstrijd heeft de KSV besloten het protest in te trekken. De definitieve uitslag is dus 3-3.