Op dinsdag 30 juni legde Ruben Gouders examen af voor stap 1. Onder toeziend oog van leraar Glenn Freer en examinator Walter Kunstek slaagde hij met vlag en wimpel: slechts 2 van de 24 vragen fout! Ruben Gefeliciteerd!